Vanliga fel och misstag i svensk grammatik

Hur man använder de/dem

En vanlig förväxling i skriven svenska är mellan "de" och "dem". "De" är subjektsformen och används när ordet är subjekt i meningen, som i "De skriver ett brev". "Dem" är objektsformen och används som objekt eller efter prepositioner, till exempel "Jag träffade dem" eller "Vi pratade med dem".

Ett enkelt sätt att avgöra vilken form som ska användas är att byta ut "de" mot "vi" och "dem" mot "oss". Om "vi" passar, använd "de", och om "oss" passar, använd "dem".

Hur man använder var/vart

Felaktig användning av "var" och "vart" är också vanligt förekommande. "Var" används för att fråga efter en plats (stillastående), som i "Var är nycklarna?". "Vart" används för att fråga om riktning (rörelse), som i "Vart ska du åka?".

Hur man undviket särskrivningar

Särskrivning är när sammansatta ord felaktigt delas upp i två eller fler delar, vilket kan ändra betydelsen av meningen. Till exempel, "brun hårig kvinna" indikerar en kvinna som är brun och hårig, medan "brunhårig kvinna" korrekt beskriver en kvinna med brunt hår. På samma sätt är "läder bälte" inte samma sak som "läderbälte".

För att undvika särskrivning, försök att tänka på sammansatta ord som en enhet och var uppmärksam på sammanhanget för att se om betydelsen blir korrekt.

Hur man undviker felaktig ordföljd

Felaktig ordföljd kan göra en mening svår att förstå eller förändra dess betydelse. Svenska meningar har oftast en subjekt-verb-objekt-struktur, men det finns undantag. Vid frågor eller satser som börjar med ett annat ord än subjektet är ordföljden ofta omvänd, som i "När kommer tåget?".

Hur man undviker dubbel negation

En annan vanlig fälla är användningen av dubbel negation, som när två negativa ord kombineras för att förstärka meningen, vilket dock leder till förvirring. "Jag har aldrig inte sett det" borde istället vara "Jag har aldrig sett det".

Genom att vara medveten om dessa vanliga fel kan du förbättra din grammatik och skriva mer korrekt och tydligt på svenska.


Skrivet av Sven Karlsson